IoT VALUE

Mobilselskapet for M2M og IOT kommunikasjon

Vi leverer SIM kort, datapakker og støttesystemer til enheter, sensorer og følere som skal kommunisere via mobilnettet for å sende informasjon.

Vi leverer datapakker fra 5 MB pr mnd opp til 100 GIG pr mnd.

IOT-city

OM IOT VALUE AS

Opplev IoT med oss!

IOT VALUE AS leverer IOT og M2M kommunikasjon i hele Europa basert på Jasper Cisco sin plattform, vi fasiliterer en omfattende portefølje av høy ytelses IoT-maskinvare, tilkoblingstjenester og programvareløsninger.

Vi står for innovasjon, bransje-erfaring, industriell innsikt og ivrer for å levere de beste løsningene for å digitalisere din virksomhet på en kostnadseffektiv måte.

Vårt globale partnerskap leder an i digitaliseringen:
Vi har et internasjonalt partnernettverk, som sikrer de beste tekniske løsningene til enhver tid.

For oss er alle kunder, uansett størrelse, like verdifulle og vi jobber hver dag for å tilby våre kunder de beste tjenestene til best mulig pris.

Industrielle SIM

i alle størrelser

Flere nettverk

Min. to per land

Lave kostnader

Roaming

i alle markeder

Samme prising

For Europa/EØS

APN/VPN, IP SEC

Internet of Things (IoT)

Digitalisering blir stadig viktigere for effektivisering av virksomheter. Manuelle rutiner for innsamling av data er tids og kostnadskrevende og gir ikke alltid nødvendig informasjon i tide for å ta en rask og kvalifisert beslutning.

Besparelser eller økt inntjening ? Nøkkelen til begge ligger i rask tilgang til aktuell informasjon om virksomheten i sanntid!

Helse

Digitalisering av manuelle prosesser kan frigjøre helsepersonell til mer menneskelig kontakt

Transport

Bedre kontroll over virksomhetens kjøretøy gir besparelser og mer effektiv drift

Kommunal sektor

Kommuner kan overvåke mange funksjoner digitalt og spare store ressurser

Asset tracking

Sporing av verdier gir deg oversikt over alt fra maskiner, biler, personer eller utstyr

Utilities

Vannverk, E-verk eller andre leverandører kan installere smarte målere hos sine kunder for å spore leveranser i realtid

Smarte byer

Styring av alt fra veibelysning, trafikklys, overvåking og parkering er noen av fremtidens løsninger for byer. Funksjonene gjøres tilgjengelig for operatører via IoT

Landbruk

Innen landbruk er det mange funksjoner som kan digitaliseres, alt fra sporing av dyr og produksjonsmidler til automatisert måling av nivåer i tanker, temperaturer, foring eller adgangskontroll

Smarte bygninger

Fremtidens bygg vil selv rapportere status for en rekke hendelser via nettet. Alt fra energiforbruk, adgangskontroll, vannskader eller røyk, kan være funksjoner man ønsker oversikt over i realtid

Connectivity

Våre samarbeidspartnere leverer topp kvalitet på nettjenester slik at sensorene alltid er online og kan rapportere status. Grunnet store innkjøp av datatrafikk kan vi tilby svært gode priser også til små og mellomstore kunder

Hovedpartner

Tele2-IOT

Design by K2 Trading